Giải pháp
Thu phí

Giải pháp thu phí không dừng; Giải pháp quản lý giao thông; Giải pháp thu phí stop&go và Trung tâm điều hành

Cân Băng Chuyền

Cân gắn cẩu và Cân gắn các hệ thống lưu trữ/ vận chuyển nguyên vật liệu

Giải pháp
Giao thông ITS

Cân động tốc độ cao/ trung bình/ thấp; Cân xách tay và Cân tải trọng trên trục xe

Cân cho ngành
hàng không

Cân nền và Bộ cân dạng cắm

Cân cho
quân sự

Hệ thống cân cho quân sự và Cân máy bay quân sự

Cân cho ngành
nông nghiệp

Giải pháp cân trong quá trình thu hoạch

Cân cho ngành
khai thác mỏ

HỆ THỐNG CÂN CHO KHAI MỎ MS450™

Phụ kiện &
Thiết bị khác

Thiết bị kiểm chuẩn đo lưc; Lực kế đo độ căng kết nối; Các bộ hiển thị, phần mềm và ứng dụng; Các hệ thống chỉnh định và hỗ trợ